ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Kickoff 16May671
 • Signed Cpd 28july67 50869e0afb0f2184ae1893d7a7a6f2a7
 • 132 ปี กระทรวง
 • ยะลา
 • สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
 • ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช
 • 108 วันสหกรณ์ไทย
 • นโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 • เกษตรพิรุณราช
 • แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5
 • รางวัลเลิศรัฐ
 • ITA
 • รู้ทันโกง
 • ระบบบริการภาครัฐ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ท่านอธิบดี
  ผู้ตรวจราชการ
  สกจ.

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงฯ
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  สตส
  จังหวัดยะลา
  ปปช.
  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

  เมนูอื่นๆ

  แผนการปฎิบัติงาน
  งบทดลองรายเดือน
  รายงานประจำปี
  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบบันทึกการแนะนำส่งเสริมฯ
  ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงบประมาณและขับเคลื่อนงานตามยุทธศาตร์
  ระบบ e-project
  ระบบข้อมูลแผนปฎิบัติงานงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  โปรไฟล์สหกรณ์
  โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
  โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
  ระบบประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  ระบบรายงานแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
  ระบบตรวจการสหกรณ์
  ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ (ระบบใหม่)
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบสหกรณ์นักเรียน

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  facebook สนง.
  youtube
  Km